Παράταση της υποβολής αιτήσεων της πράξης «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης» έως 15/07/2013

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο