ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4194/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30/4/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 141/26.2.2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4194/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30/4/2024