ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.