ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 ΠΚ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 102/12-9-2023 συνεδρίαση του,  επικύρωσε  την από      6-9-2023  απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αποφάσισε την παράταση της στοχευμένης αποχής από ποινικές υποθέσεις πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς,  είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31-10-2023  Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

                   Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

        Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                         Χρήστος Ε. Βρίκος