ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (ΔΗΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: