Παράταση προθεσμίας υποβολής Ασφ. Βιβλιαρίων του Ε.Τ.Α.Α.

Συνημμένα το πλήρες κέιμενο.