ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

Με το άρθρο 237 του ν. 4798/2021(ΦΕΚ Α 68/24.4.2021) παρατάθηκε η προθεσμία επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του ν. 3869/2010 έως 15/7/2021. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 (Α’ 130), που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 30.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010 ενώ η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται έως και τις 15.7.2021.

            Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς