ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέχρι την Πέμπτη 25 Αυγούστου παρατείνονται οι εγγραφές για το θερινό σεμινάριο της Εδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας “Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων”.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 40 ωρών και διδάσκουν εμπειρογνώμονες και καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα απογεύματα από Παρασκευή 26 Αυγούστου έως Τρίτη 30 Αυγούστου καθημερινά.

Μετά από εξετάσεις πολλαπλής επιλογής οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό με 3 εξωσχολικές εκπαιδευτικές μονάδες (3 Extracurricular ECTS), και χωρίς εξετάσεις πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τα δίδακτρα είναι 250 ευρώ για επαγγελματίες (δικηγόροι, δικαστικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί) και 200 ευρώ για φοιτητές.

Συνημμένα αρχεία: