ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

            Σε συνέχεια προηγούμενης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανανέωση/αναπλήρωση επιστημονικών συνεργατών του Περιοδικού ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι την 15.07.2019.

 

Για την Επιτροπή ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ