ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                       Θεσσαλονίκη 1 Φεβρουαρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 136/30.1.2016 απόφασή του, επικύρωσε την από 30.1.2016 απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

 ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών.

            Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

 
 
 Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων ως και 08.02.2016
  • Παραγραφές – Προθεσμίες (Αστικά, Διοικητικά, Ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).  
  • Αναστολές Πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνο
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε Α΄βαθμό και 7ετία σε Β΄βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.