ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Θεσσαλονίκη 22 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 145/21.2.2016 απόφασή του, επικύρωσε την από 19.2.2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

 ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών.

              Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων ως και 29.02.2016

  • Παραγραφές – Προθεσμίες (Αστικά, Διοικητικά, Ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).  
  • Αναστολές Πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνο
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε Α΄βαθμό και 7ετία σε Β΄βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

 

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.