ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20:00 ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΪΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 9:30 ΜΕΧΡΙ 14:30