ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΥΦ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ ΕΤΟΥΣ 2015) ΜΕΧΡΙ 7/10/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε.