Παράταση αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ

Παράταση αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ μέχρι 6/6/2014.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.