Παραλαβή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου

Δικηγορικός Σύλλογος

      Θεσσαλονίκης

 

Ανακοίνωση

Οι συνάδελφοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου από το γραφείο 11. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι οι βεβαιώσεις παρακράτησης που χορηγούνται από το γραφείο 11 περιλαμβάνουν το σύνολο των παρακρατήσεων του έτους.

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την πύλη της ολομέλειας και αφορούν τον Δ.Σ.Θ., περιλαμβάνουν μόνο τις παρακρατήσεις από 31/8/2015 μέχρι 31/12/2015 μετά και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.