Παραλαβή ειδικού εκλογικού σάκου από τους δικαστικούς αντιπροσώπους διορισμένους στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Παραλαβή ειδικού εκλογικού σάκου από τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει κάλπες και εκλογικό υλικό στα εκλογικά τμήματα το πρωί του Σαββάτου 01 Ιουνίου 2019. Από εκεί, αντιπρόσωπος του Δήμου θα το παραδώσει, μαζί με την αίθουσα ψηφοφορίας, στους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Όσοι δικαστικοί αντιπρόσωποι επιθυμούν για τη διευκόλυνσή τους, μπορούν να παραλάβουν το σάκο με το εκλογικό υλικό που τους αφορά (εκλογικός κατάλογος, βιβλία, έντυπα κλπ) την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 12.00 έως 15.00, από το Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης –  Δ.Ε.Θ. (υπεύθυνος υπάλληλος Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Θέμελης Νίκος), προσκομίζοντας το έγγραφο του διορισμού τους και την ταυτότητά τους. Εννοείται ότι όποιος δεν παραλάβει το εκλογικό υλικό την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019, θα παραλάβει το σύνολο αυτού το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, σε συνεννόηση πάντα με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.