Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – “Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα”

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 «Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα»

18 Δεκεμβρίου 2019 10.30 – 14:30 (Αίθουσα Συνεδρίων)

και 17:00 -21:30 (Αμφιθέατρο 12)