Πανελλήνια αποχή δικηγόρων 1-4 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Θεσσαλονίκη 31 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

    Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, που συνήλθε εκτάκτως στην Αθήνα στις 28.5.2010 αποφάσισε:

ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για:
1) Το Φορολογικό
2) Το Ασφαλιστικό
3) Την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

    Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Η προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη-αντίκρουση επιτρέπεται χωρίς   άδεια