ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 25/10/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 24 Οκτωβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 23.10.2012 συνεδρίασή της αποφάσισε την:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ψήφιση της ένταξης του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ και την κατάργηση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου.

        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών

Για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στα Πλημμελήματα:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό).

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                          Χρήστος Ηρ. Ράπτης