ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΝ 9.2.2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΤΗΝ 9.2.2012

    Σύμφωνα με την από 7.2.2012 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΤΗΝ 9.2.2012

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του Νομοσχεδίου για τη δήθεν «Δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» και την εκ νέου επιχειρούμενη κατάργηση των νομίμων αμοιβών και των παραστάσεων στα συμβόλαια.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

1. Συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (μόνο στα αυτόφωρα) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές – Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Προσωρινές διαταγές

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά την Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων στις 9.2.2012, το πλαίσιο χορήγησης αδειών για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ είναι:

Στα Πλημμελήματα:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 30.6.2006 σε α΄ βαθμό και προ της 30.6.2005 σε β΄ βαθμό).

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης