ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.Θ. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 5 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 2.11.2012 ομόφωνη απόφασή της, αποφάσισε την:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απελευθέρωση του Δικηγορικού Επαγγέλματος, τα φορολογικά μέτρα και την ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών
Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη-αντίκρουση επιτρέπονται χωρίς άδεια (άρθ. 237 ΚπολΔ)

Για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στα Πλημμελήματα:
Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό).

         Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                         Χρήστος Ηρ. Ράπτης