ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΠΟ 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 5.12.2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που πλήττουν τον θεσμό της δίκαιης δίκης και την ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.

              Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από 09.12.2015 έως και 15.12.2015

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  • Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών – Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.