ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                     Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΠΟ 5 ΜΑΪΟΥ  2014

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 29.4.2014 συνεδρίασή της αποφάσισε την:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2014

για τις υποθέσεις του ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών που θα προβλέπουν αμοιβές σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 10/30.4.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης