ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21/11, 22/11, 26/11, 27/11, 6/12 ΚΑΙ 7/12/2012

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.