ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.