ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προγράμματος εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α’ περιόδου 2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.