ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   Θεσσαλονίκη, 04 Οκτωβρίου 2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ, σε πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν προ της έναρξης του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας,  σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4446/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 28 π.δ. 133/2016 για το δικαστικό έτος 2018-2019, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι  12.10.2018.

       

  Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                            Πέτρος Ε. Σαμαράς