ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σας αποστέλλουμε την πράξη της Ειρηνοδίκη Κουφαλίων για τον ορισμό νέων δικασίμων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω κορονοϊού. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων συνδέεται με την διαδικτυακή πύλη www.solon.gr  και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ελέγχουν τις ημερομηνίες των δικασίμων  για τις υποθέσεις τους χρησιμοποιώντας τον αριθμό ΕΑΚ και ΓΑΚ , που είχε δοθεί με την κατάθεσή τους.