Ορισμός δικηγόρων ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων των Δήμων, ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΚΕΩΝ και ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ του Νομού Θεσσαλονίκης

Ορισμός δικηγόρων ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων των Δήμων, ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΚΕΩΝ και ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ του Νομού Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2013

 

                                 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Καλούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως Πρόεδροι και μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων των Δήμων Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών και Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης που εξετάζουν, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις αιτήσεις διορθώσεων και ενστάσεων κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Γραφείο 8) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.9.2013.

    Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των προέδρων ή μελών των Επιτροπών θα πρέπει να είναι δικηγόροι με 5ετή τουλάχιστον δικηγορία ενώ οι ενδιαφερόμενοι μόνο για τις θέσεις των μελών των Επιτροπών θα πρέπει να είναι δικηγόροι με 3ετή τουλάχιστον δικηγορία

          Θα διορισθούν 10 Πρόεδροι, 10 Τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

            Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας


  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                   Χρήστος Ηρ. Ράπτης