Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Πρόσκληση σε σεμινάριο

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADRMechanisms for Copyright and ContentRelated Disputes” στις 8 Ιουνίου, ώρα 14:00. Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε δικηγόρους και αφορά εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και ο σύνδεσμος εγγραφής είναι διαθέσιμα εδώ:

https://opi.gr/epikairotita1/nea/10248-wipoalternativedisputeresolutionadrmechanismsforcopyrightandcontentrelateddisputes