ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 20.4.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών συνεδρίασε η επιτροπή των Επιστημονικών Φορέων, η οποία κατάρτισε την ακόλουθη διακήρυξη:
Εμείς οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων διαπιστώνουμε ότι ζούμε μία κρίση, χωρίς προηγούμενο μετά τη μεταπολίτευση.
Μια κρίση που ξέσπασε το 2008. Απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Και σήμερα απειλεί με χρεοκοπία τους αδύνατους του συστήματος  και,  φυσικά,  και  την χώρα μας  .
Τα σταθεροποιητικά προγράμματα της Ε.Ε. δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την κρίση. Στηρίζονται σε περιοριστικές πολιτικές, που διευρύνουν τη λιτότητα και την ύφεση.
Τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα μεγαλύτερα του 3% και χρέη μεγαλύτερα του 60% του ΑΕΠ. Άλλα έχουν μικρότερες αποκλίσεις από τα κριτήρια του Μάαστριχτ και άλλα πολύ μεγαλύτερες. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα έχει παραβιαστεί από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Η Βρετανία έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα από την Ελλάδα. Το έλλειμμά της ανέρχεται στο 12,9%.
Διερωτόμαστε και επισημαίνουμε.
Γιατί λοιπόν τόσος δημοσιονομικός πανικός; Γιατί απώλεια εθνικής κυριαρχίας; Γιατί αυτός ο εκφοβισμός;
Διαρκής και μόνιμη λιτότητα η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, το επιστημονικό δυναμικό, οι συνταξιούχοι, οι χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις, της χώρας μας. . Διαρκής, αυστηρή επιτήρηση με μια ασφαλή και εύκολη γι’ αυτούς συνταγή:
–    τον αποπληθωρισμό αμοιβών και  τιμών,
–    την απρογραμμάτιστη και χωρίς μεθόδευση και αρχές απελευθέρωση των  αγορών,
–     τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και την μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο,
–    την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση,
–    την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,
–     την άφρονα ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας, που κεφαλαιοποίησε τους κόπους και τις καταθέσεις πολλών γενεών στην πορεία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
–    την  επαναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,
–    την περικοπή των κοινωνικών δαπανών για παιδεία, υγεία, πρόνοια,
–    την αύξηση των άμεσων και  έμμεσων φόρων .
Αυτά τα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί. Αυτά και όμοιά τους θα επιβληθούν στο άμεσο  μέλλον. Τα θεωρούν μέτρα άμεσης απόδοσης για να ξεπεραστεί η κρίση, που προκλήθηκε από τον τρόπο διαχείρισης, διακυβέρνησης της χώρας  τα  τελευταία  χρόνια, με  το στρεβλό  αναπτυξιακό και καταναλωτικό μοντέλο της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμούς  και επανιδρύσεις του κράτους, που  έμειναν στα χαρτιά.
Αυτή η διαχείριση, αυτή η διακυβέρνηση και αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν τα ελλείμματα και διεύρυναν το δημόσιο χρέος. Κατασκεύασαν μία οικονομία με «γυάλινα πόδια». Με συνθήκες μεγάλης πιστοληπτικής υποβάθμισης..
Η πολιτική «νέων συμπληρωματικών μέτρων», με την «τεχνογνωσία» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  θα  προκαλέσει νέα καταιγίδα. Επίταση και νέα ύφεση.  Νέο και βαθύτερο βύθισμα της πραγματικής οικονομίας.
Με την  τεχνογνωσία του ΔΝΤ και την εγκατάλειψη των προγραμματικών στόχων της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοκιμάζεται  η ίδια η δημοκρατική αντίληψη και διάρθρωση της  Ελληνικής Πολιτείας. Υφίσταται μια γενικευμένη κρίση πια. Το  τελευταίο  διάστημα ακυρώθηκε ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος.  Επιχειρείται προκλητικά η ακύρωση της δημιουργικής διαβούλευσης των  κοινωνικών εταίρων.
Αναβαθμίζοντας  την παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας προωθούμε το  «Συντονιστικό Συμβούλιο Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας» για να συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη, την ανάπτυξη της χώρας.
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές προτείνουμε.
Επιθετική πολιτική με νέα αναπτυξιακά μέτρα, άμεσης απόδοσης και μακρόπνοης λογικής.
–    ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων επιτηδευματιών, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας,
–    ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
–    στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα ευρύτερα και της ελληνικής περιφέρειας
–    στήριξη μιας ελληνικής βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής εξειδίκευσης
–    χρήση νέων τεχνολογιών και εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων
–    ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του εργατικού και  επιστημονικού δυναμικού,  για να στηριχθεί η συνολική ζήτηση
–     αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου που οδήγησε στην αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών
–    αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
Μια νέα δημοσιονομική πολιτική με μέτρα και αυτά άμεσης απόδοσης.
–    με κτύπημα της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής,
–    των μεσαζόντων και της κρατικής σπατάλης,
–    με ανακατανομή του Εθνικού Εισοδήματος,
–    με δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
–    την δημιουργία νέας φορολογικής συνείδησης στον πολίτη.
Δηλώνουμε το δυναμικό και δημιουργικό παρόν μας.
–    Για να προασπίσουμε την εύρυθμη λειτουργία  των  δημοκρατικών θεσμών,
–    Για να  υποδείξουμε και  να  σταθούμε  αρωγοί στις απαιτούμενες νέες αποτελεσματικές  κυβερνητικές  πολιτικές   
–    Για να  προασπίσουμε  τα δικαιώματα  του  έλληνα πολίτη στην  ακώλυτη προσφυγή στη δικαιοσύνη,
–    Για να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια  των συναλλαγών  και των περιουσιακών  δικαιωμάτων του,
–    Για να προασπίσουμε το δικαίωμα του και την πρόσβαση στην  υγεία  και  πρόνοια, στην προστασία  του  περιβάλλοντος  και του δημόσιου πλούτου,  στην ακώλυτη οικονομική του  δραστηριότητα και όλα τα  άλλα συνταγματικά  προστατευόμενα αγαθά.
–    Για να προασπίσουμε την Ελληνική Παιδεία και εκπαίδευση, αποτρέποντας την ισοπέδωση της πανεπιστημιακής παιδείας και την φαλκίδευση των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της.
Αυτό επιβάλλει το  ελάχιστο χρέος  μας απέναντι στη χώρα και τις επόμενες γενιές.
ΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημήτριος Παξινός
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ευθύμιος Πρεκετές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μανώλης Καλοκαιρινός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Αθανάσιος Κατσίκης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Δημήτρης Βαγιωνάς
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεόδωρος Μαρκόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πελοπίδας Καλλίρης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γιάννης Αλαβάνος

Από το Γραφείο Τύπου