«Οικιστικές πυκνώσεις»: Το Υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 34844/2016 Κ.Υ.Α. (σχετική η υπ’ αριθ. 3963/2016 Αίτηση Ακύρωσης του Συλλόγου)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: