Οι πολιτικές και ποινικές συνεδριάσεις στα ακροατήρια του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (α΄ και β΄ βαθμού) θα ξεκινήσουν ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: