Οι δικάσιμοι της 11ης Ιανουαρίου 2017 στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και το Ειρηνοδικείο Πολυγύρου , σε όλες τις διαδικασίες, θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ                  

                  Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Σ                                

             Τ.Κ.  63100     ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ                               Πολύγυρος     10.01.2017        

      ΤΗΛ.  23710-22397   FAX  23710-21937                                 

               email: dshalkidikis@dshalk.gr

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10.1.2017 

Σύμφωνα με απόφαση του Πρόεδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Τσαλαπόρτα, οι δικάσιμοι της 11ης Ιανουαρίου 2017 στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και το Ειρηνοδικείο Πολυγύρου , σε όλες τις διαδικασίες, θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ. λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.  

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΧ

                                        ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ