Οι εξαλείψεις προσημειώσεων και οι αιτήσεις Νομ. Βοήθειας θα εκδικάζονται έως και 11/4/2012 και μετά από 18/4/2012

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξαλείψεις προσημειώσεων και οι αιτήσεις Νομικής Βοήθειας θα εκδικάζονται έως και Μεγάλη Τετάρτη 11/4/2012 και μετά το Πάσχα από 18/4/2012