Οι απολύσεις των δικαστών από την διδακτορία της 21η Απριλίου 1967 και οι δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης