ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Αφορά όσους έχουν εκδώσει τις νέες άυλες ψηφιακές υπογραφές)

Ο επισυναπτόμενος οδηγός με την διαδικασία εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής σε ηλεκτρονικά έγγραφα, απευθύνεται σε δικηγόρους που έχουν ολοκληρώσει την έκδοση της νέας άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να γίνει είσοδος για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα είναι η

https://sign.businessportal.gov.gr

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον οδηγό