ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον οδηγό ασφαλισμένου για τις παροχές υγείας του Ταμείου Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΑ.ΔΙ.Θ.) με την επισήμανση ότι όλα τα μέλη του ΤΑΔΙΘ, από την εγγραφή τους σε αυτό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μπορούν να υπαχθούν στο ομαδικό πρόγραμμα υγείας και να  έχουν τις παροχές που προβλέπονται σε αυτό και συμπληρωματικά και τις παροχές υγείας του ΤΑ.ΔΙ.Θ.  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΤΑ.ΔΙ.Θ.  καθημερινά στο τηλέφωνο 2310544305.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του ΤΑ.ΔΙ.Θ

Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

 

Συνημμένα αρχεία: