ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς αντιπροσώπους

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: