ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Σε συνέχεια της από 28.6.2021 διαδικτυακής εκδήλωσης και της από 1.7.2021 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι, προκειμένου να βοηθηθούν περαιτέρω κατά την υποβολή αίτησης ένταξής τους στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=

1) Το εγχειρίδιο εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ και

2) το Εγχειρίδιο Υποβολής στο ΠΣΚΕ, τα οποία και παρατίθενται κατωτέρω προς διευκόλυνση των συναδέλφων.