Ο ΔΣΘ προτίθεται να απασχολήσει 5 ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα 4 μηνών

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει πέντε (5) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, (4 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.12.2016.

 

           Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                            Χρήστος Ηρ. Ράπτης