Ο χρονικός καταμερισμός κατά την εκδίκαση των υποθέσεων

Σε συνέχεια των ενεργειών και των σχετικών επιστολών – αιτημάτων που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι πλέον γίνεται κανονικά ο χρονικός καταμερισμός των υποθέσεων στα πινάκια. Σας κοινοποιούμε δε τη με αρ. πρωτ. 1954/19.5.2021 επιστολή του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστου Νάστα, αναφορικά με τον καταμερισμό των προσδιορισμένων ποινικών υποθέσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία: