Νόμος 4164/2013 περι Εθνικού Κτηματολογίου

Εκδόθηκε ο ν. 4164/2013 ΦΕΚ Α’ 156/9-7-2013 που η ισχύς  του αρχίζει δέκα μέρες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ και αφορά συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 

Συνημμένα αρχεία: