ΝΟΜΟΣ 3659/2008

ΝΟΜΟΣ 3659/2008

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 του επισυναπτόμενου Νόμου, η ισχύς αρχίζει ένα μήνα μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (8/6/2008), εκτός και εάν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ