ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Το Γαλλικό Ινστιτούτο εγκαινιάζει νέο κύκλο μαθημάτων νομικής ορολογίας για δικηγόρους, ασκούμενους και φοιτητές!
Στόχοι: Χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γρατπής, στις τρέχουσες καταστάσεις της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων: αναγνωση, κατανόηση σύνταξη νομικών εγγράφων & αναφορών, διαβίβαση πληροφοριών, επιτυχής διεκπεραίωση διαπραγματεύσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
231 821 231 (111, Α. Μότσιος) 
Συνημμένα αρχεία: