Νέος κύκλος εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (1-6 Ιουλίου 2013) [οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί]