Νέος κύκλος εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (οι θέσεις για τα τμήματα Οκτωβρίου & Νοεμβρίου έχουν συμπληρωθεί-νέα υποβολή αιτήσεων για το τμήμα Δεκεμβρίου από Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ.)