ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την ομόφωνη υιοθέτηση του Νέου Κανονισμού Θεσμικής Διαιτησίας κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8.11.2018 και σε συνέχεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε.  

Το ψηφισθέν σχέδιο θα προωθηθεί για την έκδοση του προβλεπόμενου από τα άρθρα 131 επ Ν. 4194/2013 Προεδρικού Διατάγματος και θα παρουσιασθεί επίσημα σε διημερίδα που θα συνδιοργανωθεί από το Σύλλογο με τη συμμετοχή και άλλων θεσμικών φορέων στις 14 και 15.12.2018.  

Θεσσαλονίκη, 12.11.2018