Νέοι κύκλοι εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)