ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΟ Ι.Κ.Δ.Θ. 
 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΕΙΕΣ)&
 ΤΟ ADR ODR INTERNATIONAL ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
 
 
5 – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΣΘ